marina konsult och bemanningstjänster

Konsultjänster

Gattulven är specialiserade stödtjänster för små och stora rederier. Vi är specialiserade på ledningsarbete, bemanning, marin lagstiftning och mycket annat som hänger ihop med att driva fartyg och rederi.

Kustnära bemanning

Vi hjälper företag inom kustsjöfart med bemanning exempelvis företag sysselsatta med: sjömätning, fisk och musselodling, sjöentrepenad, bogsering, passagerarfart, event, sjötaxi m fl. Vårt fokus på social kompetens och ser många perspektiv gör att vi snabbt tillför ett mervärde till er verksamhet

Visste du?

Att 90 procent av världens alla varor transporteras någon gång till sjöss

I Sverige finns ca 28 000 personer som arbetar inom sjöfartsklustret och har olika specialistkompetenser inom området.

De mest efterfrågade förmågorna på arbetsmarknaden idag handlar om sociala förmågor. Se länk från World Economic Forum.

Vi har över 20 års erfarenhet inom svensk special och kustsjöfart